Home > 물품신청 및 교정 > 법원

  명함신청2017-02-21 13:31:52  
  유명은[조회 : 233]     
법원명
의정부지방법원 고양지원
제목
명함신청
내용
가사조사관 천지혜
의정부지방법원 고양지원 민사과
410-779 경기도 고양시 일산동구 장백로 209(장항동 885 -1)
Tel : 031-920-6217 Fax : 031-920-6219,6139
E-mail : cjswlgp82@scourt.go.kr

뒷면
family-court fact-finding officer  Cheon, Ji hye 
Goyang Branch Court of Uijeongbu District Court
Jangbaek-Ro 209, Ilsandong-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-Do, 410-779, Republic of Korea
Tel : 82-31-920-6217 Fax : 82-31-920-6219, 6139
E-mail : cjswlgp82@scourt.go.kr
부서명
민사과 가족관계등록계
담당자명
 유명은
연락처
031-920-6215
첨부파일
비고
목록 글쓰기 수정 이전글 다음글